casings

Производство и търговия с естествени обвивки

Кейсинг България ЕООД е основана през 2005г. в гр.Варна и е един от най-големите производители на естествени обвивки в България.

Продуктовата гама включва свински, овчи и телешки естествени обвивки, които имат широко приложение в месопреработвателната промишленост.Използват се за наденици, сурови колбаси, трайни и малотрайни варено-пушени и сушени колбаси.

За гарантиране на качеството и сигурността на продуктите е внедрена система HACCР, осигуряваща пълна проследяемост на суровините, използвани в производството.

casings